Nagradna igra #CUBOgolf

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

  1. Splošne določbe

Organizator in izvajalec nagradne igre »Nagradna igra CUBO golf« je CUBO golf  d.o.o, Slovenska cesta 15, Ljubljana. Nagradna igra poteka od  20.7.2021 do 20.8.2021 do 22. ure na družbenem omrežju Facebook in Instagram z oznako @cubogolf ali #CUBOgolf. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem ali Instagramom. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v kreativnem natečaju, prejme organizator nagradne igre.

 

  1. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in s svojim osebnim profilom na omenjenih družbenih omrežjih. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki objavijo fotografijo ali drugo objavo iz CUBO golf igrišča zahtevano iz navodil, v obliki »objave«, “oznake” lokacije ali ”hashtaga” #CUBOgolf.

 

  1. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Med vsemi objavami bo ekipa CUBO golf izbralo najbolj privlačno fotografijo. Nagrajenec/nagrajenka bo prejel nagrado, 1x uporabo električnega avtomobička za 18 lukenj na CUBO golf igrišču Ljubljana. Vsi sodelujoči se s sodelovanjem strinjajo, da lahko CUBO golf objavi njihovo ime iz profila, s katerim so sodelovali v nagradni igri, na Facebook strani ali Instagramu ter deli objavo.

 

  1. Rezultati, nagrade in prevzem nagrad

Nagrajenec/nagrajenka bo objavljen na Facebook in Instagram strani CUBO golf igrišča z zmagovalno fotografijo in objavo profila iz katerega je objavil fotografijo. Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajenca prejeti potrebne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, e-mail naslov, davčno izpostavo in davčno številko (če nagrada presega 42 evrov). Posredovanje vseh teh podatkov na mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, zamenjava nagrade ni mogoča. Potrdilo o prejemu naagrade mora nagrajenec prevzeti v roku 7 dni, sicer se smatra, da je ne žei prevzeti.

 

  1. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko.

 

  1. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na  https://golf-ljubljana.si/

 

  1. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bo nagrajenec posredoval, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.