Aktualna navodila za igranje v času koronavirusa SARS-CoV-2

🏌️‍♂️‼️CUBO golf igrišče je odprto za igranje od 12.4.2021

DELOVNI ČAS IGRIŠČA
Igrišče je odprto za igranje. Prav tako vadišče. 
Igrišče bo odprto za igro med 10.00 in 16.00, v tem času je odprta tudi recepcija igrišča.
Dovoljene so skupine do 4 igralce. 
PODALJŠANI DELOVNI ČAS VADIŠČA

Delovni čas vadišča je med 9.00 in 19.00.

Uporabnike vadišča vabimo, da si na svoje kartice naložite košarice z žogicami. Na voljo je paket košaric, da boste lahko vadili tudi med 16.00 in 19.00, ko je recepcija že zaprta. Več informacij: https://golf-ljubljana.si/services/ostale-storitve/

REZERVACIJE
Zaradi lažje rezervacije vas prosimo, da uporabljate online termin rezervacij TUKAJ, kjer lahko kadarkoli rezervirate svoj termin.
Igranje na igrišču brez rezervacije in potrjenega termina ni mogoče. 
Več infomacij o online rezervacijskem sistemu lahko najdete TUKAJ.
INFORMACIJE IN PRAVILA ZA IGRANJE 

Vsa aktualna določila za uporabo prostorov na igrišču ter ostala pravila igranja na CUBO golf igrišču Ljubljana lahko najdete spodaj. Po potrebi bomo določila spreminjali.

CUBO golf restavracija je zaradi veljavnih vladnih odlokov do nadaljnega zaprta.

Igralce bi želeli opozoriti, da upoštevajo uradna navodila pristojnih služb, uradne odloke, priporočila NIJZ ter stališča in ukrepe GZS, ter uradna navodila igrišča. Dodatna pravila in ukrepi so namenjeni omejitvi možnosti okužbe igralcev z virusom. Z neupoštevanje pravil se tako ne ogrožamo zgolj svojega zdravja, ampak tudi z zdravje in nenazadnje življenje svojih soigralcev, prijateljev ter ostalih obiskovalcev igrišča.

A) Določila za uporabo prostorov na igrišču ter ostala pravila igranja na CUBO golf igrišču

– Vstop na igrišče brez rezervacije za igralnino ali vadišče ni mogoče.

– Igre na igrišču potekajo v skupinah po 4 igralcev. Prosimo, da upoštevate priporočeno razdaljo. Pri izvajanju športno rekreativne vadbe v skupinah je potrebno vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje. Med člani skupnega gospodinjstva med vadbo ni potrebno vzdrževati vsaj 2 metra razdalje.

– Začasno se ukinjajo vse golf skupine (sekcije) in termini, ki so bili v naprej dogovorjeni.

– Prihod na igrišče naj bo največ 15 minut pred rezerviranim štartnim časom, igralci pa se naj igrišče zapustijo takoj po koncu igre. Posedanje pred klubsko hišo ter druženje med igralci pred in po igri ni dovoljeno.

– Interval štartnih časov med skupinami so postavljeni na 10 minut. Igra poteka iz luknje 1. Prepovedan je vstop na igrišče brez potrjenega štartnega časa in pričetek na katerikoli drugi luknji.

– Igralci naj se dosledno držijo štartnih časov, med igro naj vzdržujejo priporočen čas igranja in tako ohranjajo primerno oddaljenost med posameznimi skupinami. Prehitevanje skupin ni dovoljeno.

– Uporaba vadišča je možna zgolj za igralce z rezerviranim štarnim časom igranja ali rezervacijo vadišča. Igralce prosimo, da upoštevajo varnostno razdaljo. Udarjanje na vadišču je možno zgolj iz pokritega dela vadišča, da se zagotovi primerna razdalja. Košarice za žogice, ki ste jih že uporabili pustite na posebej označenem mestu, da jih lahko zaposleni igrišča primerno razkužijo in vrnejo v ponovno uporabo.

– Vadba igre iz bunkerja za čiping in uporaba vadbene zelenice pred lukno 1. sta je dovoljen samo za štartni čas, ki čaka na igro. Vadbeno zelenico pred klubsko hišo lahko uporabljajo zgolj 4 igralci nanekrat.

– Garderobe in skupni prostori (z izjemo caddy room ter recepcije) bodo še naprej zaklenjeni in jih igralci ne smejo uporabljati.

– Dovoljena je uporaba sanitarij pri Caddy room. Igrišče zagotovi ustrezno razkuževanje prostorov in sredstva za razkuževanje rok.

– Skladišče za opremo (caddy room) je odprto. Igralce prosimo, da v prostor vstopajo posamično in počakajo, ko igralec pred njimi izstopi.

– Palica z zastavico mora ostati v luknji in se je ne smemo dotikati.

– Z igrišča so še naprej odstranjene grablje namenjene za poravnavo peska v bunkerjih. Pesek v bunkerju se lahko poravna z nogo ali golf palico.

– Čistilce žogic in klopi na igrišču se ne sme uporabljati.

– Golf avtomobilček lahko uporablja samo ena oseba, oziroma dve osebi, če sta člana skupnega gospodinjstva. Igrišče bo avtomobilčke po uporabi razkužilo.

– Izposoja vozičkov za golf torbe je dovoljena. Igrišče zagotovi vsakokratno ustrezno razkuževanje.

Uporaba zaščitne maskeje obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, torej tudi v vseh športnih objektih. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi med športno vadbo razen, če je med vadečimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih, oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Igrišče svetuje, da igralci nosijo masko celoten čas igranja.

 Osebje igrišča je zadolženo za nadzor vedenja igralcev na igrišču. Igralce, ki kršijo sprejeta pravila za omejitve možnosti okužbe z coronavirusom, se odstrani z igrišča in se jim prepove igranje na igrišču do popolne ukinitve vseh ukrepov, ki veljajo v RS. Kršitelje prej omenjenih pravil je igrišče dolžno prijaviti disciplinski komisij GZS. 

 

B) Druga praktična priporočila

–  Recepcija na igrišču je odprta in je v skladu s priporočili in omejitvami NIJZ obvezna uporaba zaščitnih sredstev in razkuževanje. Igralci lahko vstopajo le posamično in si morajo razkužiti roke pred vstopom in ob izhodu.

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, torej tudi v vseh športnih objektih. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi med športno vadbo razen, če je med vadečimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih, oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.Igrišče svetuje, da igralci nosijo masko celoten čas igranja.

– Skupino in štartni čas (tee time) naj rezervira zgolj ena oseba in navede preostale soigralce. Obvezna je najava vseh soigralcev.

– Uporabljajte zgolj negotovinske načine plačila, oziroma plačilo s kartico.

 

C) Priporočila za igralca/ko golfa

– Glede na trenutno epidemiološko situacijo z novim koronavirusom SARS-CoV-2 vas nagovarjamo, da upoštevate priporočila in navodila vseh pristojnih ustanov za preprečevanje nalezljivih bolezni.

– Držite se priporočene oddaljenosti od osebja/zaposlenih na igrišču in sledite njihovim navodilom.

–  Držite se najmanj dva metra stran od drugih golfistov.

– Števnih kartic se ne izmenjuje med igralci.

– Odstranjevanje in dotikanje palice z zastavico na zelenicah ni dovoljeno.

– V torbi imejte sredstvo za razkuževanje in ga uporabljajte.

– Igralci naj morebitne smeti odvržejo pred prihodom na igrišče ali po odhodu iz igrišča.

– Iskanje žogice ne sme biti daljše od treh (3) minut, pri iskanju naj velja priporočljiva varnostna razdalja minimalno 2m.

– Izogibajte se fizičnemu stiku z drugimi golfisti in njihovimi žogicami/opremo za golf.

– Ne rokujte se pred ali po koncu igre.

Odsvetujemo obisk igrišča naslednjim skupinam oseb:

– vsem, ki kažejo znake obolenja,

– starejšim osebam in

– kroničnim bolnikom, saj so zaradi svojega stanja bolj dovzetni za nalezljive bolezni.

Igralci in obiskovalci se sami odločajo, ali se bodo igre udeležili in sami prevzemajo odgovornost. Svetujemo pa, da se osebe, ki kažejo znake obolenja, starejše osebe in kronični bolniki igranja in druženja z večjimi skupinami oseb izogibajo.

 

Posamezniki vključeni v športne dejavnosti morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

Še posebej je potrebno upoštevati naslednja priporočila NIJZ za področje športa:

–  Higienska priporočila za uporabo športno rekreativnih površin na prostem, športnih objektov na prostem in na površinah za šport v naravi ob postopnem sproščanju nekaterih omejitvenih ukrepov:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf

–  Higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 pri izvajanju športne vadbe:https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_vadba.pdf

Posodobljeno: 10.4.2021 ob 12:00.