ODPRTO: Aktualna navodila za igranje v času koronavirusa SARS-CoV-2

🏌️‍♂️‼️CUBO golf igrišče ponovno odprto od 21.4.2020.

Igrišče je od 21.4.2020 ponovno odprto za igranje od 9:00 do 18:00. Termin lahko rezervirate po telefonu, 041 903 555 (od 9:00 do 16:00) po mailu info@cubogolf.com ali na spletni strani. Igranje na igrišču brez rezervacije in potrjenega termina ni mogoče.

Vsa aktualna določila za uporabo prostorov na igrišču ter ostala pravila igranja na CUBO golf igrišču Ljubljana lahko najdete spodaj. Po potrebi bomo določila spreminjali.

Igralce bi želeli opozoriti, da upoštevajo uradna navodila pristojnih služb, uradne odloke, priporočila NIJZ ter stališča in ukrepe GZS, ter uradna navodila igrišča. Dodatna pravila in ukrepi so namenjeni omejitvi možnosti okužbe igralcev z virusom. Z neupoštevanje pravil se tako ne ogrožamo zgolj svojega zdravja, ampak tudi z zdravje in nenazadnje življenje svojih soigralcev, prijateljev ter ostalih obiskovalcev igrišča.


A) Določila za uporabo prostorov na igrišču ter ostala pravila igranja na CUBO golf igrišču

Vstop na igrišče brez rezervacije za igralnino ali vadišče ni mogoče. Igralci, ki nimajo rezervirane igralnine, bi želeli uporabljati pa vadišče, morajo rezervacijo vadišča predhodno sporočiti recepciji.

Igre na igrišču lahko potekajo v skupinah po 4 igralce.  Ni možno prijavljati skupine igralcev, več kot en tee time. Začasno se ukinjajo vse golf skupine (sekcije) in termini, ki so bili v naprej dogovorjeni.

Prihod na igrišče naj bo največ 15 minut pred rezerviranim štartnim časom, igralci pa se naj igrišče zapustijo takoj po koncu igre. Posedanje pred klubsko hišo ter druženje med igralc pred in po igri ni dovoljeno.

Interval štartnih časov med skupinami je 10 minut. Štart na luknji brez štarterja je prepovedan.

– Igralci naj se dosledno držijo štartnih časov, med igro naj vzdržujejo priporočen čas igranja in tako ohranjajo primerno oddaljenost med posameznimi skupinami. Prehitevanje skupin ni dovoljeno.

– Uporaba vadišča je možna zgolj za igralce z rezerviranim štarnim časom igranja ali rezervacijo vadišča. Igralce prosimo, da upoštevajo varnostno razdaljo. Udarjanje na vadišču je možno zgolj iz pokritega dela vadišča, da se zagotovi primerna razdalja. Košarice za žogice, ki ste jih že uporabili pustite na posebej označenem mestu, da jih lahko zaposleni igrišča primerno razkužijo in vrnejo v ponovno uporabo.

Vadba igre iz bunkerja za čiping in uporaba vadbene zelenice pred lukno 1. sta je dovoljen samo za štartni čas, ki čaka na igro. Vadbeno zelenico pred klubsko hišo lahko uporabljajo zgolj 4 igralci zanekrat.

Garderobe in skupni prostori (z izjemo caddy room ter recepcije) bodo zaklenjeni in jih igralci ne smejo uporabljati. 

– Dovoljena je uporaba sanitarij pri Caddy room. Igrišče zagotovi ustrezno razkuževanje prostorov in sredstva za razkuževanje rok. 

Skladišče za opremo (caddy room) je odprto. Igralce prosimo, da v prostor vstopajo posamezno in počakajo, ko igralec pred njimi izstopi.

– Luknje so prilagojene tako, tako da so vložki v luknjah dvignjeni in žogice ni potrebno pobrati iz luknje. Velja, da je luknja zaključena, če se žogica dotakne vložka.

Palica z zastavico mora ostati v luknji in se je ne smemo dotikati. 

– Z igrišča se odstrani grablje namenjene za poravnavo peska v bunkerjih. Pesek v bunkerju se lahko poravna z nogo ali golf palico. 

Čistilce žogic, smetnjake na luknjah in klopi na igrišču bomo odstranili ter se jih ne sme uporabljati.

Golf avtomobilček lahko uporablja samo ena oseba, oziroma dve osebi, če sta člana skupnega gospodinjstva. Igrišče bo avtomobilčke po uporabi razkužilo. 

– Izposoja vozičkov za golf torbe je dovoljena. Igrišče zagotovi vsakokratno ustrezno razkuževanje. 

Osebje igrišča je zadolženo za nadzor vedenja igralcev na igrišču. Igralce, ki kršijo sprejeta pravila za omejitve možnosti okužbe z coronavirusom, se odstrani z igrišča in se jim prepove igranje na igrišču do popolne ukinitve vseh ukrepov, ki veljajo v RS. Kršitelje prej omenjenih pravil je igrišče dolžno prijaviti disciplinski komisij GZS. 

 

B) Druga praktična priporočila 

–  Recepcija na igrišču je odprta in je v skladu s priporočili in omejitvami NIJZ obvezna uporaba zaščitnih sredstev (maska za obraz) in razkuževanje. Igralci lahko vstopajo le posamezno in zanje veljajo enaka pravila ob vstopu, kot za obisk živilske trgovine. 

– Skupino in štartni čas (tee time) naj rezervira zgolj ena oseba in navede preostale soigralce. Obvezna je najava vseh soigralcev.

– Uporabljajte zgolj negotovinske načine plačila, oziroma plačilo s kartico. Igralce, ki še niso poravnali plačila preostanka zneska za podaljšanje veljavnosti letne karte prosimo, da to storijo pred rezervacijo termina,  v skladu z navodili, ki smo vam jih že posredovali. Več informacij lahko najdete TUKAJ

 

C) Priporočila za igralca/ko golfa 

– Glede na trenutno epidemiološko situacijo z novim koronavirusom SARS-CoV-2 vas nagovarjamo, da upoštevate priporočila in navodila vseh pristojnih ustanov za preprečevanje nalezljivih bolezni.

– Držite se priporočene oddaljenosti od osebja/zaposlenih na igrišču in sledite njihovim navodilom.

–  Držite se najmanj dva metra stran od drugih golfistov.

– Števnih kartic se ne izmenjuje med igralci.

– Odstranjevanje in dotikanje palice z zastavico na zelenicah ni dovoljeno.

– V torbi imejte sredstvo za razkuževanje in ga uporabljajte.

– Igralci naj morebitne smeti odvržejo pred prihodom na igrišče ali po odhodu iz igrišča.

– Iskanje žogice ne sme biti daljše od treh (3) minut, pri iskanju naj velja priporočljiva varnostna razdalja minimalno 2m.

– Izogibajte se fizičnemu stiku z drugimi golfisti in njihovimi žogicami/opremo za golf.

– Ne rokujte se pred ali po koncu igre.

Odsvetujemo obisk igrišča naslednjim skupinam oseb:
  • vsem, ki kažejo znake obolenja,
  • starejšim osebam in
  • kroničnim bolnikom, saj so zaradi svojega stanja bolj dovzetni za nalezljive bolezni.

Igralci in obiskovalci se sami odločajo, ali se bodo igre udeležili in sami prevzemajo odgovornost. Svetujemo pa, da se osebe, ki kažejo znake obolenja, starejše osebe in kronični bolniki igranja in druženja z večjimi skupinami oseb izogibajo.

Posodobljeno: 6.5.2020 ob 9:30