Poslovne prenosljive letne karte

S CUBO poslovnim paketom poskrbite za svoje podjetje in za svoje zaposlene. Omogočite jim športno aktivnost, gibanje in sprostitev po delovnem dnevu ali med vikendom.

CUBO poslovna paketa omogočata neomejeno število koristnikov karte znotraj podjetja, karta pa velja leto dni od dneva nakupa in ni omejena na konec leta. Diners CUBO Golf igrišče je odprto 356 dni v letu, zato skoraj da ni ovir za igranje (razen sila neugodne vremenske razmere). S CUBO poslovni zamah ali CUBO poslovni zamah plus lahko zaposleni v podjetju igrate večkrat na dan, brezplačno pa se vam lahko pridružijo tudi povabljeni igralci, kar je idealna priložnost za vabilo poslovnih partnerjev.

Poslovna paketa sta pripravljena za podjetja, ki stavijo na zadovoljne zaposlene, zato jim nudijo aktivnosti za telo in duha zunaj delovnega časa.

TIP POSLOVNE LETNE KARTE Cena
CUBO poslovni zamah 3200 EUR
CUBO poslovni zamah plus 6500 EUR

*Cena vključuje DDV.

Pogoji veljavnosti posameznih letnih kart

CUBO poslovni zamah
 • Ena (1) prenosljiva letna karta na ime podjetja. Ob začetku koriščenja predstavnik podjetja potrdi imena zaposlenih, ki lahko koristijo ugodnosti letne karte.
 • Karta velja eno leto od nakupa.
 • 200 igralnin (tee timov) za 9 ali 18 lukenj. Dnevno lahko podjetje karto za igralnino koristi večkrat, vendar lahko naenkrat karto uporablja le en igralec.
 • 1x na dan uporaba vadišča (košara z žogicami) ob koriščenju igralnine.
 • Letni najem garderobne omarice.
 • Možnost rezervacije štartnega časa 7 dni pred želenim terminom.
 • Možnost, da igralci, ki koristijo letno karto povabijo 10 gostov (skupno 10 igralnin za 9 ali 18 lukenj), ki igralnino skupaj z uporabnikom karte koristijo gratis. Povabljeni igralci morajo igrati v istem ”flightu” kot uporabnik letne karte.
 • Karta velja za igranje na turnirjih v sezoni 2020. Za igranje na turnirju lahko karto koristi en zaposleni. Za igranje na turnirju ni mogoče koristiti ugodnosti povabljenega igralca.
CUBO poslovni zamah plus
 • Dve (2) prenosljivi letni karti na ime podjetja. Ob začetku koriščenja predstavnik podjetja potrdi imena zaposlenih, ki lahko koristijo ugodnosti letne karte.
 • Karta velja eno leto od nakupa.
 • 200 igralnin (tee timov) za 9 ali 18 lukenj za posamezno karto. Dnevno lahko podjetje vsako karto za igralnino koristi večkrat, vendar lahko naenkrat vsako izmed kart uporablja le en igralec.
 • 1x na dan uporaba vadišča (košara z žogicami) za vsako karto ob koriščenju igralnine.
 • 1x letni najem garderobne omarice (za eno kartico).
 • 1x letni najem avtomobilčka za 9 ali 18 lukenj. Podjetje ob nakupu določi, katera kartica omogoča koriščenje avtomobilčka. Koriščenje avtomobilčka je potrebno rezervirati ob rezervaciji igralnine, v nasprotnem primeru igrišče ne more zagotoviti razpoložljivosti.
 • Možnost rezervacije štartnega časa 7 dni pred želenim terminom.
 • Možnost, da igralci, ki koristijo letno karto, povabijo 10 gostov (za vsako kartico) za skupno 20 igralnin za 9 ali 18 lukenj, ki igralnino skupaj z uporabnikom karte koristijo gratis. Povabljeni igralci morajo igrati v istem ”flightu” kot uporabnik letne karte.
 • Karta velja za igranje na turnirjih v sezoni 2020. Za igranje na turnirju lahko vsako karto koristi en zaposleni. Za igranje na turnirju ni mogoče koristiti ugodnosti povabljenega igralca.
 • 3x na leto brezplačni najem dvorane v klubski hiši igrišča ali v Hotelu CUBO za podjetje, ki je plačnik paketa.

Splošni pogoji

   • Veljavnost letne karte je eno leto od nakupa. Neizkoriščenih igralnin letne karte ni mogoče prenesti v naslednjo sezono oz. zahtevati povračila kupnine za letno karto zaradi kakršnih koli razlogov.
   • Rezervacija štartnega časa in prijava na recepciji igrišča sta za vse imetnike letnih kart obvezni.
   • Igralce prosimo, da odpoved štartnega časa sporočijo na recepcijo golf igrišča takoj, ko je mogoče (na elektronski naslov ali po telefonu), vendar najkasneje 24 ur pred rezerviranim časom, sicer rezervacija velja za nerelaizirani štartni čas. V tem primeru je golf igrišče upravičeno upoštevati igralnino v skladu z rezervacijo.
   • Letna karta je vezana na ime podjetja in ni prenosljiva na tretje osebe. Ob nakupu predstavnik podjetja potrdi imena zaposlenih, ki lahko koristijo ugodnosti letne karte.
   • Igralci, ki koristijo letno karto, morajo imeti veljavno dovoljenje za igro.
   • Imetniki letnih kart in igralci, ki letne karte koristijo sprejemajo aktualni Pravilnik o igranju in etiki golfistov na Diners CUBO golf igrišču Ljubljana.
   • V primeru zlorabe oziroma posredovanja letne karte tretjim osebam lahko igrišče prepove nadaljno uporabo letne karte vsem zaposlenim podjetja, brez povračila kupnine.
   • Pri prekrških na golfskem igrišču, za neprimerno obnašanje oz. nespoštovanje pravil na celotnem kompleksu ali kakršnem koli načrtnem povzročanju škode, si vodstvo pridržuje pravico ustrezno ukrepati in tudi zavrniti nadaljnjo uporabo letne karte.
   • Igrišče si pridržuje pravico do zaprtja dela igrišča za potrebe vzdrževanja in prenove igrišča, organizacije turnirjev ali drugih okoliščin ali okoliščin, ki lahko vplivajo na varnost na igrišču. Imetnike letnih kart bo po potrebi igrišče predhodno obvestilo o morebitnem zaprtju.
   • Ponudba ni združljiva z drugimi popusti na igrišču.