Tečaj – igraj golf

Tečaj »Igraj golf« je namenjen vsem tistim golfistom, ki želijo svoje golfske veščine nadgraditi in igrati samostojno na igrišču. Podrobneje si bodo ogledali tehniko patanja, čipanja, bunker udarcev, udarcev z železi in lesovi.

Tečaj zajema 12 učnih ur in se izvaja v šestih sklopih po dve učni uri. Med organizirano vadbo inštruktorji spodbujamo, da posamezniki pridobljene veščine vadijo tudi samostojno. Tečaj vsebuje tudi igranje 6 lukenj na igrišču. Kasneje skupaj opravljamo HCP test (9 lukenj).

Program vključuje:

  • uporabo vadišča,
  • vadbene žogice,
  • izposojo golf palic.

Velikost skupine: od 3  do 4 igralci
Trajanje tečaja:
12 ur
Cena: 179 evrov na osebo
Tečaj izvajata: Uroš Gregorič in Aleš Gregorič